KÄYTTÖLIITTYMÄT
Hammer on selkeä ja helppokäyttöinen. Katso täältä tarkemmin miltä se näyttää

Ajan- ja resurssienhallinta

Booking
Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.
Ajan- ja resurssienhallinta-osio on Hammerin eniten käytetty osio. Se mahdollistaa bookkausten luomisen, tarkastelun ja muokkauksen yhden tai useamman päivän näkymissä. Resurssit voidaan jaotella ryhmiin, jolloin isojenkin resurssimäärien käsittely on helppoa.

Booking ikkuna

Edit booking
Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.
Booking ikkunasta voidaan tehdä uusia bookkauksia, täyttää asiakastietoja, luoda uusia projekteja ja projektin kontaktihenkilöitä. Booking ikkunasta avautuu myös raportointi-osio, missä käyttäjä voi raportoida käytetyt tunnit ja materiaalit laskutusta ja raportointia varten

Asiakashallinta (CRM)

crm
Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.
Asiakashallinta on osio, jossa voidaan luoda, tarkastella ja ylläpitää asiakkaan tietoja suuremmassa mittakaavassa. Asiakashallinta sisältää asiakkaan perustiedot, kontaktit, aktiviteetit, projektit, talousdokumentit ja asiakaskohtaiset hinnastot.

Laskutus

Hammer invoicing
Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.
Laskutus mahdollistaa bookingtiedon automaattisen sisääntuonnin ja laskujen luomisen raportoidusta tiedosta. Lisäksi osiolla voi tehdä raportteja, tarjouksia ja kustannusarvioita, Laskujenhallinta-osio mahdollistaa yrityksen laskujen tilan seurannan.

Asetukset

Hammer invoicing
Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.
Asetukset-osiossa Hammer pääkäyttäjä voi muokata Hammerin resursseja, käyttäjiä, käyttöoikeuksia, materiaaleja, hinnastoja, talousdokumentteja ja monia muita Hammerin toimintaan vaikuttavia asioita.